ไข่มุก

ประวัติของมุก (History of the Pearl)

มุก (Pearl) เป็นอัญมณีแห่งท้องทะเลที่ทุกๆคนปราถนา ตามประวัติศาสตร์ของหลายๆประเทศในอดีตมุกเป็นเครื่องประดับสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้น เนื่องจากมุกธรรมชาตินั้น หายาก...