ประวัติของมุก (History of the Pearl)

ไข่มุก

มุก (Pearl) เป็นอัญมณีแห่งท้องทะเลที่ทุกๆคนปราถนา ตามประวัติศาสตร์ของหลายๆประเทศในอดีตมุกเป็นเครื่องประดับสำหรับชนชั้นสูงเท่านั้น เนื่องจากมุกธรรมชาตินั้น หายาก ล้ำค่า ราคาสูงมาก และมีความแตกต่างจากเครื่องประดับอื่นๆ ตรงที่เป็นเครื่องประดับที่สามารถนำมาใช้ได้ โดยไม่ต้องผ่านการเจียระไนก่อน มุกเป็นอัญมณีที่สวยงาม และดูสง่างามใช่ได้ในทุกโอกาส

มุก เป็นอัญมณีประจำราศีเมถุน มาจากภาษาละติน “pilula” แปลว่า ลูกบอล ในยุคโบราณเรารู้จักมุกในชื่อ Margarite มาจาก ภาษากรีก (Margaritafera แปลว่า หอยที่มีมุกฝังอยู่)

ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ชาวฮินดูถือเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งสมบูรณ์ และแต่ละสีของมุกก็มีความหมายแตกต่างกันออกไป

  • มุกสีขาว หมายถึง ความเป็นเลิศ
  • มุกสีแดง หมายถึง สุขภาพ และพลัง
  • มุกสีชมพู หมายถึง ความสวยงาม
  • มุกสีดำ หมายถึง ปรัชญา
  • มุกสีเทา จะเป็นสัญลักษณ์แห่งความดูถูกดูแคลน (ความหมายของสีของไข่มุกแต่ละภูมิภาคจะแตกต่างกันออกไป)

มุกเลี้ยง (Cultured pearl)

มุกเลี้ยงชนิดแรกที่มนุษย์เลี้ยงได้คือ มุกบลิสเตอร์ (Blister pearl) หรือมุกครึ่งซีก (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมของมุกบลิสเตอร์ได้ที่ ประเภทของมุก)

แต่มุกเลี้ยงแบบเต็มเม็ดนั้น ผู้ที่ค้นพบวิธีการเลี้ยงได้เป็นคนแรกคือชาวญี่ปุ่นที่ชื่อว่า โกอิชิ มิกิโมโตะ (Koichi Mikimoto) นายมิกิโมโตะ เลี้ยงมุกได้สำเร็จเป็นครั้งแรกในปี 1908 โดยได้ทดลองกับหอยอะโกย่า